Ziektewet Eigenrisicodragerschap

Ziektewet Eigenrisicodragerschap - Montae & Partners
Montae & Partners -Ziektewet Eigenrisicodragerschap

Doel
Werkgevers hebben verschillende redenen om te kiezen voor het Ziektewet Eigenrisicodragerschap. Dit varieert van het ‘premievoordeel argument’ tot een ‘betrokkenheidsargument’. In dit laatste geval vinden werkgevers het prettig zelf invloed en betrokkenheid te hebben bij het werken aan de terugkeer van de zieke (ex-)medewerker in het arbeidsproces. Uiteindelijk is voor alle werkgevers het doel de onnodige kosten te beperken.

Zij aan zij naar succes
Het zelf uitvoeren van het Ziektewet Eigenrisicodragerschap vraagt veel specialistische kennis, tijd, geld en inspanning. En dat terwijl instroom in de Ziektewet sporadisch voorkomt. De ervaren inzetbaarheidsspecialisten van Advance nemen de uitvoering van u over. Dit doen wij in overleg met u. Daarbij houdt u door het gebruik van ons ISO-gecertificeerde communicatie en administratie systeem continu inzicht in het proces en is de privacy van de persoonsgegevens optimaal geborgd.

Het proces
Advance:

 • verzorgt een uitgebreide implementatie waarin het gehele proces wordt toegelicht
 • maakt gebruik van een ISO gecertificeerd communicatie- en administratie systeem
 • verzorgt de hele uitvoering van het proces, maar doen dit zij aan zij met werkgever
 • geeft veel aandacht aan de (ex-)werknemer
 • zit kort op het proces
 • houdt rekening met de menselijke situatie, maar verwacht ook betrokkenheid van werknemer
 • verzorgt bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV
 • maakt gebruik van een landelijk netwerk van bedrijfsartsen
 • biedt werkgever 24/7 inzicht in het uitvoeringsproces
 • is uw coach en klankbord gedurende het gehele proces van eigenrisicodragerschap
 • wordt als vertegenwoordiger van de werkgever ge-audit door het UWV
 • hanteert een tariefstelling op basis van een stappensysteem. Dit betekent geen onnodige kosten voor de werkgever.