Uw loods bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Montae & Partners -Advance
Voor werkgevers

Voor werkgevers

Voor werknemers

Voor werknemers

Hoe kan Advance u ondersteunen?
Advance is een onafhankelijke partij die werknemers, werkgevers en verzekeraars helpt in de ingewikkelde wereld van sociale zekerheid. Wij richten ons specifiek op alle vraagstukken rondom langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij op een manier die recht doet aan de situatie.
In geval van afwezigheid en arbeidsongeschiktheid staat de werkgever voor een zee van regels. Het begrijpen van deze regels en het bijhouden van kennis vereist veel tijd en inspanning. Wij helpen bedrijven daarmee. Op zo’n manier dat je zelf aan de slag kunt. En we zijn altijd in de buurt als dat nodig is.

Begeleiden bij preventie, ziekteverzuim en re-integratie
Ons uitgangspunt is dat de werkgever overzicht heeft en alles is geregeld om uitval onder medewerkers te voorkomen. Bij afwezigheid moet de werkgever toezicht kunnen houden. Advance helpt bij de medewerker om zo optimaal mogelijk te re-integreren. We doen dit met een hart voor de persoon achter de zieke medewerker.

Zowel voor organisatie als voor individuele dossiers
We ondersteunen werkgevers op organisatieniveau bij het opstellen van beleid, processen en communicatie rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Op individuele dossiers ondersteunen wij bij het begeleiden en re-integreren van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers. Met kennis van zowel publieke als private regelingen. Alles met als doel de medewerker weer zo snel mogelijk tevreden en duurzaam in het arbeidsproces te laten terugkeren en onnodige kosten voor de werkgever te vermijden.

Verbinden
De medewerker is het belangrijkste kapitaalgoed voor een werkgever. Het is belangrijk dat de medewerkers gezond, gedreven en vitaal blijven. De werkgever is verantwoordelijk voor zowel het voorkomen van verzuim als de terugkeer naar het werkproces bij verzuim. Ook de medewerker heeft zijn verantwoordelijkheid en belang in dit proces. Het verbinden van beide belangen vereist een zorgvuldige omgang. Denk aan een goed geolied proces, open communicatie en professionele begeleiding en uitvoering. Advance helpt hierbij en bereikt een optimaal enthousiasme, tevredenheid en betrokkenheid bij de (ex)medewerker.

Over Advance

Wij werken o.a. voor

Credit Agricole

Credit Agricole

Flexiforce

Flexiforce

Hero

Hero

idtv

idtv

RMC

RMC

Sappi

Sappi

Scheuten

Scheuten

Unit 4

Unit 4

A.S.R.

A.S.R.

Travelex

Travelex

van Diepen van der Kroef

van Diepen van der Kroef

Quoratio

Quoratio

Loodswezen

Loodswezen

Toyota Material Handing

Toyota Material Handing