Klachtenprocedure

Klachtenprocedure - Montae & Partners
Montae & Partners -Klachtenprocedure

Een klacht zien wij als het zwaarste middel om uw ontevredenheid kenbaar te maken. Wij gaan er vanuit dat er, alvorens de klacht wordt ingediend, overleg is geweest met Advance. En dat Advance een poging heeft gedaan om de oorzaak van ontevredenheid weg te nemen. Desondanks bent u nog altijd dermate ontevreden over het proces en de wijze waarop Advance heeft gehandeld, dat voor u geen andere weg overblijft dan het formeel indienen van een klacht.

De klacht dient binnen 4 weken na ontstaan van de klacht te worden ingediend bij de directie van Advance. Zorg dat u de klacht duidelijk omschrijft en dat u uw standpunt helder onderbouwt. Een anoniem ingediende klacht kunnen wij niet in behandeling nemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier of een email sturen naar info@advance.blue.

Advance bevestigt binnen 2 werkdagen de ontvangst van uw klacht. In de ontvangstbevestiging noemen wij de datum waarop de inhoudelijke reactie op de klacht naar u wordt verzonden. Deze datum ligt uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst van de klacht door Advance. Indien sprake is van een inkomensverzekeraar in wiens opdracht wij de werkzaamheden verrichten, zullen wij deze ook informeren. 

Wanneer ook de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, bieden wij een beroepsmogelijkheid. Het beroep kan binnen 1 maand na ontvangst van onze reactie op uw klacht, schriftelijk worden ingediend bij de directie van Advance. U wordt dan binnen 10 werkdagen uitgenodigd het bezwaar mondeling toe te lichten.

Binnen uiterlijk drie weken na deze toelichting ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.