WGA Casemanagement

WGA Casemanagement - Montae & Partners
Montae & Partners -WGA Casemanagement

Doel
Werkgevers hebben verschillende redenen om te kiezen voor het WGA Eigenrisicodragerschap. Dit varieert van het ‘premievoordeel argument’ tot een ‘betrokkenheidsargument’. In dit laatste geval vinden werkgevers het prettig zelf invloed te hebben op het re-integratieproces, maar uiteindelijk is voor alle werkgevers het doel de onnodige kosten te beperken.

Hoe
Het financiële risico, dat kan oplopen tot wel 300.000 euro, heeft de werkgever vaak afgedekt door middel van een WGA Eigenrisicodragerschap verzekering. Om de (polis)kosten te beperken is het voor zowel de werkgever als de verzekeraar van belang de WGA instroom te voorkomen. Daarvoor wordt Advance door de verzekeraar ingeschakeld met als doel de instroom optimaal te voorkomen en eenmaal ingestroomde (ex-)werknemers zo snel mogelijk duurzaam te re-integreren in het arbeidsproces.

Zij aan zij naar succes
Advance helpt werkgever al in de verzuimperiode vanaf 26 weken ziekte de WGA instroom te voorkomen. Dit doen de ervaren inzetbaarheidsspecialisten door middel van periodiek overleg met de werkgever, coaching, klankborden en de inzet van co-financiering. Zolang de werknemer nog in dienst is van de werkgever vinden alle contacten door de werkgever zelf plaats. Zodra de werknemer de WGA is ingestroomd nemen de inzetbaarheidsspecialisten van Advance de begeleiding over. Dit doen wij in overleg met u. Daarbij houdt u door het gebruik van ons ISO-gecertificeerde communicatie en administratie systeem continu inzicht in het proces en is de privacy van de persoonsgegevens optimaal geborgd.

Het proces
Advance:

 • verzorgt een uitgebreide implementatie waarin het gehele proces wordt toegelicht
 • maakt gebruik van een ISO gecertificeerd communicatie- en administratie systeem
 • borgt de bescherming van de privacy gevoelige gegevens
 • voert periodiek overleg met de werkgever, waarbij alle risicodossiers worden besproken
 • begeleidt de werkgever bij dossiers vanaf 26 weken ziekte of waarvan het WGA instroomrisico al eerder bekend is
 • neemt na uitdiensttreding van de werknemer de begeleiding over van de werkgever
 • houdt rekening met de menselijke situatie, maar verwacht ook betrokkenheid van werknemer
 • biedt werkgever 24/7 inzicht in het uitvoeringsproces
 • verzorgt bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV
 • beschikt over een eigen medisch adviseur en bestuursrecht jurist
 • is uw coach en klankbord gedurende het gehele proces van eigenrisicodragerschap
 • wordt ge-audit door de verzekeraar