WIA Casemanagement (UWV)

WIA Casemanagement (UWV) - Montae & Partners
Montae & Partners -WIA Casemanagement (UWV)

Publiek verzekerd
Voor werkgevers kan verzekeren van het WGA-risico bij het UWV een goede keuze zijn. Hiervoor betaalt de werkgever een gedifferentieerde WGA-premie (als onderdeel van de jaarlijkse Werkhervattingskas (WhK) premie). Deze premie is een percentage van de totale SV-loonsom van alle werknemers binnen uw bedrijf.

Beoordeling
Het UWV bepaalt het recht op, de hoogte en de duur van een WGA-uitkering, geeft beschikkingen af, maakt de uitkering naar de (ex)werknemer over en is volledig verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding van de (ex)werknemer.

Grip?
Als werkgever heb je hier geen grip op. Hoe meer WGA-uitkeringen hebben plaatsgevonden, des te hoger wordt de gedifferentieerde WGA-premie. Kortom: het UWV bepaalt en de werkgever betaalt. Maar weet je als werkgever wat het UWV wettelijk aan werkzaamheden had moeten doen en daadwerkelijk heeft gedaan? Wordt de werknemer optimaal begeleid naar terugkeer in het arbeidsproces? Zijn de afgegeven beschikkingen juist en worden ze ook terecht aan jou toegerekend of had de jaarlijkse WhK-premie lager kunnen uitvallen? Weet u de weg in het ingewikkelde WIA-landschap voor een goede controle en succesvol bezwaar tegen de beslissing en spreekt u de taal van UWV om een optimaal resultaat te bereiken?

Anders gezegd: bent u als werkgever ‘in-control’ ten aanzien van de WGA-uitkeringskosten van (ex-)werknemers?

UWV bepaalt, werkgever blijft in control
Om als werkgever in control te zijn, biedt Advance specialistische ondersteuning. Wij noemen dat WIA In-Control. Deze dienstverlening biedt onder andere:

  • Een klankbord: voor alle zaken die spelen rondom de begeleiding van langdurig zieke en arbeidsongeschikte (ex)medewerkers
  • Advies: vanaf week 42 kijken we mee in het proces en geven we adviezen ter voorkoming van loonsancties of WIA-instroom
  • Gebruik: ISO gecertificeerd administratie- en communicatiesysteem XpertSuite
  • Controle: alle door UWV afgegeven WIA-beschikkingen en onderliggende stukken controleren wij op juistheid en toerekening
  • Administratie: alle beschikkingen en onderliggende stukken worden opgeslagen in XpertSuite
  • Bewaking: voert UWV een herbeoordeling uit bij overgang van de loongerelateerde- naar de vervolgfase
  • Bewaking: vindt op tijd een werkelijke, in plaats van administratieve, herbeoordeling plaats
  • Herbeoordelingsprocedure: bestudering en administratie van ontvangen stukken van UWV en werkgever. Formuleren en indienen van de aanvraag voor een herbeoordeling
  • Onderzoek: een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek voor bezwaarzaken en geven van advies omtrent vervolgacties
  • Bezwaarprocedure: bezwaar voeren tegen beslissing UWV op basis van het haalbaarheidsonderzoek.

Brochure WIA In-Control