Onze mensen

Onze mensen - Montae & Partners
Montae & Partners -Onze mensen

Hendrik Jan van Pelt is Division Director en werkt sinds 1990 in de branche op het gebied van Sociale Zekerheid. Hij heeft ervaring als arbeidsdeskundige en adviseerde in het verleden op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen het assurantie-intermediair en beursgenoteerde ondernemingen. Na een aantal jaar een eigen onderneming te hebben gehad op dit vakgebied, heeft Hendrik Jan mede Advance opgericht. Hendrik Jan helpt werkgevers bij vragen rondom sociale zekerheid, het beperken van risico’s en biedt verzuimmanagementgerichte oplossingen. Hendrik Jan heeft een brede interesse in geschiedenis en aardrijkskunde. Daarom reist hij graag in zijn vrije tijd. 

Björn van Kouwen is inzetbaarheidsspecialist WIA / adviseur organisatie & beleid / automatisering. Na het afronden van zijn opleiding op gebied van Personeel en Arbeid en Organisatieontwikkeling, stapte Björn in 1994 de HR branche in. De afgelopen 17 jaar heeft hij veel bedrijven advies gegeven rondom Sociale Zekerheid en verzuim. Bij Advance adviseert Björn werkgevers op het gebied van verzuim rondom WIA wetgeving, WGA reintegratie en Eigenrisicodragerschap WGA.

Lisanne van Weeren is inzetbaarheidsspecialist WIA en werkt sinds 2023 bij Advance. Zij heeft in de jaren daarvoor ervaring opgedaan als casemanager bij een arbodienst. Daar legde zij zich toe op het beheer van complexe re-integratietrajecten. Als geregistreerd casemanager staat Lisanne werkgevers én werknemers bij met betrekking tot het voorkomen en/of beperken van WIA-instroom. Haar aanpak kenmerkt zich door een empathische benadering, waarbij ze rekening houdt met de belangen van alle stakeholders in het proces en de werkzaamheden verricht op een wijze die recht doet aan het dossier. Of het nu gaat om langdurige arbeidsongeschiktheid, complexe re-integratietrajecten of vragen van werkgevers en werknemers over de sociale zekerheid, Lisanne staat klaar om te helpen bij het beheersen van financiële risico’s en het optimaliseren van de inzetbaarheid van werknemers.

Graag wandelt Lisanne in haar vrije tijd in de natuur en leest zij boeken. Daarbij houdt zij van reizen en het doen van leuke activiteiten samen met vrienden en familie.

Petra Reinders is inzetbaarheidsspecialist WIA en adviseert bij langdurige arbeidsongeschiktheid en bij instroom in de Ziektewet. Als register casemanager heeft Petra meer dan 15 jaar ervaring in verschillende functies, zowel als intern casemanager bij grote organisaties als vanuit verzekeraars. Petra beschikt over veel kennis met betrekking tot de sociale zekerheid en adviseert werkgevers en werknemers over de te nemen stappen op ieder moment in het proces van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit doet Petra op empathische wijze waarbij zij het belang van de medewerker én de organisatie in het oog houdt

Petrie van Ooij is inzetbaarheidsspecialist WIA en adviseert werkgevers in complexe verzuimsituaties. Doel is het beheersen van de financiële risico’s in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid. Petrie heeft ruim 15 jaar ervaring op gebied van (complexe) re-integratie trajecten. Ontstaat er recht op een WIA uitkering, dan ondersteunt Petrie werkgevers en werknemers in hun re-integratie trajecten. In deze trajecten heeft zij zowel oog voor het zakelijke belang, als voor de menselijke kant. Ook ondersteunt zij klanten in bezwaar richting UWV.

Anja Knigge is jurist bezwaar & beroep / inzetbaarheidsspecialist WIA en heeft al jarenlang ervaring op het terrein van de Sociale Zekerheid. Na werkzaam te zijn geweest bij de rechtbank, gemeentes en rechtsbijstandverzekeraars, werkt zij nu zo’n 12 jaar voor zichzelf. Vanuit die hoedanigheid heeft zij zich verder gespecialiseerd in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor o.a. eigenrisicodragers. Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt op de afdeling bezwaar- en beroep van diverse UWV kantoren.

Voor Advance behandelt ze, in samenspraak met de casemanager en de medisch adviseur (Jeroen), bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV. En niet zonder succes!

Wendij Luijkman-Schut is inzetbaarheidsspecialist Ziektewet en verzorgt de beoordelingen en begeleiding van de Ziektewet voor eigenrisicodragers. Ze beoordeelt de claims (recht, hoogte en duur) van werknemers die ziek uit dienst gaan en begeleidt hen verder bij het Poortwachterstraject. Wendij heeft 14 jaar werkervaring opgedaan in diverse Ziektewetfuncties bij UWV alvorens zij de overstap heeft gemaakt naar de private sector. Ook hierin heeft Wendij inmiddels meerdere jaren ervaring als casemanager ZW opgedaan. Haar uitdaging is om te zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk en duurzaam niet meer afhankelijk moet zijn van een Ziektewetuitkering. Wendij is als inzetbaarheidsspecialist de schakel tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en UWV. Wendij vindt het belangrijk dat de uitkomst recht doet aan de situatie.

Wicky van der Vegte is inzetbaarheidsspecialist Ziektewet en is meer dan 35 jaar werkzaam geweest in de Sociale Zekerheid bij het UWV. Hier was zij betrokken bij de uitvoering van diverse wetten, zoals Voorzieningen, WAO-uitkering en ZW-uitkering. De laatste 17 jaar heeft Wicky zieke werknemers begeleid in het proces van onmogelijkheden naar mogelijkheden in het Poortwachterstraject. Tijdens haar laatste functie bij UWV heeft Wicky veel ervaring opgedaan als opleider en mentor van nieuwe medewerkers. Daarnaast is zij een aantal jaren examinator geweest bij de beoordeling van de eindgesprekken ter afronding van de opleiding tot re-integratiebegeleider.

Per 1 juni 2022 heeft Wicky de overstap gemaakt naar de private sector waar zij bij Advance als inzetbaarheidsspecialist de schakel vormt tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en UWV. Dit alles met als doel de werknemer zo stabiel mogelijk te helpen bij een stabiele terugkeer in het arbeidsproces. Wicky is open, rechtvaardig, menselijk en daar waar nodig kritisch. In haar vrije tijd gaat ze graag gezellig uit eten, wandelen met de hond en afspreken met familie en vrienden.

Regien Westerbeek is inzetbaarheidsspecialist Ziektewet en was voor haar komst naar Advance al ruim 15 jaar bij diverse werkgevers werkzaam in het HR-vak. De laatste jaren heeft ze zich daarbij specifiek, en met veel enthousiasme en gedrevenheid, toegelegd op het begeleiden van mensen in de Ziektewet. Sinds 2024 is Regien bij Advance werkzaam als inzetbaarheidsspecialist Ziektewet.  

Het doel van Advance is om zieke medewerkers zo snel mogelijk, maar wel duurzaam, te helpen bij een terugkeer in het arbeidsproces. Regien biedt hierbij graag de juiste ondersteuning om deze terugkeer zo optimaal mogelijk te realiseren. Ze is hierbij de schakel tussen verschillende partijen, zoals werkgever, werknemer, bedrijfsarts, UWV, etc. Dit doet ze met veel plezier, maar niet alleen. Re-integratie ziet ze als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle belanghebbende partijen. Regien wijst hierbij de medewerker niet alleen op diens rechten, maar ook op de (wettelijke) plichten en betrekt de medewerker actief in het proces. Ze gelooft in de kracht van de medewerker. Regien haar aanpak is open, toegankelijk en hulpvaardig.

Buiten haar werkzaamheden geniet Regien in haar vrije tijd van wandelen en lezen. Ook vindt ze het belangrijk en prettig om actief bezig te zijn. Dat doet ze voornamelijk in de sportschool. In de zomer brengt ze graag tijd door op het water, samen met vrienden en familie.

Daan Pas is algemeen directeur. Hij is enthousiast, actief en streeft naar perfectie voor onze klanten. Daan houdt van uitdagingen en het beste uit zichzelf en anderen naar boven halen. Dag in dag uit steekt hij met veel plezier en passie al zijn energie in het werk. Alleen het allerbeste voor zijn klanten is goed genoeg. In zijn vrije tijd fietst hij graag een rondje op zijn racefiets of speelt hij een potje tennis.

Ilona Pasman is administratief ondersteuner voor zowel de inzetbaarheidsspecialisten Ziektewet als WIA en werkt sinds 2024 bij Advance. In 2016 heeft Ilona voor het eerst kennis gemaakt met de wereld van de sociale zekerheid. Sindsdien heeft zij veel ervaring opgedaan in deze ondersteunende rol op het gebied van Ziektewet, WIA en bezwaar & beroep. Haar kracht ligt in het ervoor zorgen dat alle backofficewerkzaamheden nauwkeurig plaatsvinden. Daarbij is Ilona bij Advance het eerste aanspreekpunt voor werkgevers en werknemers. Het geeft haar voldoening als ze al zoveel mogelijk administratieve taken kan afwikkelen voor de inzetbaarheidsspecialisten, zodat die zich volledig kunnen focussen op het ondersteunen van de werknemers en werkgevers en de inhoudelijke voortgang van de casus.

Jeroen Wijgergangs heeft, samen met zijn team van ervaren geregistreerde bedrijfs-/verzekeringsartsen, een jarenlange ervaring op het gebied van advisering van werkgevers/werknemers bij (complexe) WGA dossiers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV. Of aan de begeleiding van (ex) werknemers met een WGA uitkering. In nauwe samenwerking met andere disciplines, zoals juristen of arbeidsdeskundigen en, waar nodig, medische expertisebureaus (b.v. QS gezondheidsmanagement en ICARA).
Voor Advance vervult Jeroen de rol van Medische Adviseur van de inzetbaarheidsspecialisten van Advance. Samen met zijn team beoordeelt hij de ontvangen medische informatie van o.a. UWV en medisch specialisten. Op basis hiervan zal Jeroen een, niet medisch, advies m.b.t. bezwaarmogelijkheden en/of inzetbaarheid van de betreffende (ex) werknemer geven. Ook bewaakt hij de correcte inrichting en gebruik door Advance, van alles wat onder het medische beroepsgeheim valt.