MVO beleid

MVO beleid - Montae & Partners
Montae & Partners -MVO beleid

Advance neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
Betrokken en verantwoordelijk. Voor de wereld om ons heen. Ver weg en dicht bij. Niet omdat het een trend is, maar omdat het in ons zit. Bij ons hoort. 

Wij zijn ons bewust dat onze activiteiten zowel positieve als negatieve impact hebben op onze omgeving. We streven er daarom naar om verantwoorde keuzes te maken in onze dagelijkse activiteiten. Onze ambitie is om te ondernemen met oog op de toekomst. In ons maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid richten wij ons op drie pijlers: onze dienstverlening, onze medewerkers en onze omgeving.

  • Onze dienstverlening
    Onze organisatie helpt onze relaties bij het maken van bewuste(re) keuzes. We dagen onszelf voortdurend uit om via onze werkzaamheden, producten en diensten direct of indirect een maatschappelijke impact te creëren.
  • Onze medewerkers
    Advance hecht veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers. We streven ernaar dat zij zich welkom, veilig en vitaal voelen. Medewerkers die hun werk met plezier en enthousiasme doen, hebben de energie om een positieve bijdrage te leveren aan de doelen van Advance. Op deze manier werken we samen aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie.
  • Onze omgeving
    Wij dagen onszelf uit om te ondernemen met oog voor onze omgeving. Zo vinden wij het belangrijk een sociale bijdrage te leveren aan onze omgeving door inzet van onze medewerkers en daar tijd en kennis voor beschikbaar te stellen. Zo doen wij onder andere mee met vrijwilligerswerk aan NLdoet. Door persoonlijk betrokken te zijn en de handen uit de mouwen te steken in lokale projecten, investeren wij in onze (lokale) samenleving. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij onze (negatieve) impact op het klimaat verkleinen. Daarom administreren wij alles papierloos, om zo efficiënter én groener te kunnen werken. 

Benieuwd naar ons volledige MVO beleid? Download deze dan via de knop hieronder.

Sustainable Development Goals
SDG staat voor “Sustainable Development Goals”, ofwel “duurzame ontwikkelingsdoelen”. Dit zijn 17 doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen als onderdeel van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. De SDG’s vormen een wereldwijde oproep tot actie om de planeet te beschermen, armoede te beëindigen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en welvaart ervaren. Ons MVO beleid richt zich binnen de drie pijlers op een aantal thema’s die belangrijk zijn voor onze organisatie. Wij gebruiken de Sustainable Development Goals (SDG’s) als uitgangspunt om te benadrukken hoe onze thema’s de SDG’s ondersteunen:

Kennis en bewustwording creëren

Financiële fitheid

Fysieke en mentale fitheid

Gelijkheid en diversiteit

Zorg voor de omgeving