Missie & visie

Missie & visie - Montae & Partners
Montae & Partners -Missie & visie

Missie

Onze missie is het voorkomen en beperken van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgevers. Door het inzetten van onze expertise krijgen werkgevers grip op de gevolgen van wet- en regelgeving.

Uitgangspunt is het geven van een totaaloverzicht over zowel de private als publieke sociale zekerheid, waaronder:

  • de loondoorbetalingsplicht bij ziekte
  • de Ziektewet
  • de WIA
  • de onnodige kosten voor de werkgever tot een minimum te beperken
  • de werknemer zo optimaal mogelijk terug te laten keren in het arbeidsproces
  • een duidelijke, bij de organisatie ingepast, en naar alle betrokkenen goed gecommuniceerd proces

Ons doel hierbij is het realiseren van een status waarbij de werkgever, indien gewenst, zelfstandig de processen beheerst. Dus zelf de touwtjes in handen heeft. En uitsluitend nog voor gecompliceerde zaken een beroep op derden hoeft te doen. Als je wenst dat wij de processen voor je bewaken, dan is dat uiteraard mogelijk.

Wij hebben hart voor de mens, zijn betrouwbaar, deskundig en open in onze communicatie.

Visie

Voor een werkgever zijn de werknemers het belangrijkste kapitaalgoed. Dat vraagt om zorgvuldige omgang. Zowel voor werkgever als werknemer is het van belang dat werknemers gezond, bevlogen en vitaal blijven.

De werkgever heeft hierbij een faciliterende plicht. Maar ook de werknemer draagt een eigen verantwoordelijkheid. Zowel bij het voorkomen van uitval, als bij het zo spoedig mogelijk weer deelnemen aan het arbeidsproces.

Om deze belevingswerelden te verenigingen zijn de volgende zaken van belang: een geolied proces, een goede communicatie en vakkundige begeleiding en uitvoering.

Advance ondersteunt werkgevers bij het onder controle krijgen en implementeren van de benodigde processen. Bij de interne communicatie hierover en bij de uitvoering van wet- en regelgeving rondom het voorkomen c.q. beperken van de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Op een deskundige en betrouwbare manier.

Wij verbinden ons met onze klanten. Wij streven naar perfectie en zo verbeteren wij constant.