Opleidingen

Opleidingen - Montae & Partners
Montae & Partners -Opleidingen

Veel werkgevers en werknemers zien door de vele ingewikkelde regels rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid door de bomen het bos niet meer. Hoe vaak heeft iemand het niet over ‘ik loop in de Ziektewet’ terwijl er sprake is van loondoorbetaling? Hoe vaak krijgen werkgevers niet een loonsanctie omdat ze de verplichtingen uit de wet Verbetering poortwachter niet goed hebben uitgevoerd? En hoeveel onnodige kosten worden er gemaakt rondom het laten uitvoeren van de Ziektewet door het UWV in plaats van de verantwoordelijkheid zelf te nemen?

Het zelf uitvoeren van het Ziektewet eigenrisicodragerschap vergt kennis en tijd. En dat voor een slechts zeer sporadisch voorkomende ziek uit dienst tredende werknemer. Advance kan voor u de uitvoering van het Ziektewet eigenrisicodragerschap verrichten, dat doen we graag voor u. Daarbij is het belangrijk dat u zelf ook een basis- of uitgebreid inzicht hebt in de uitvoering van de Ziektewet. Daarom biedt Advance twee opleidingen aan. Een ééndaagse Masterclass om de basiskennis te verkrijgen en een meer diepgaande driedaagse opleiding waarbij we dieper op de materie ingaan, zodat u zelf de uitvoering ter hand kunt nemen. Beide opleidingen hebben een praktische insteek waarbij we u niet onnodig vermoeien met de wetgeving.

Masterclass Ziektewet Casemanagement

Driedaagse Opleiding Ziektewet Casemanagement